Abalisament de protecció d'ocells marins

02/03/2021
www.amb.cat

A la platja de la Nova Icària de Barcelona hi ha un illot artificial a uns 200 metres davant de la costa molt freqüentat pel corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), una espècie que té una protecció especial dins la Directiva de la Unió Europea (2009/147/CE) i del Reial decret 139/2011 de l'Estat espanyol.

Aquesta espècie d'ocell marí utilitza aquest illot com a lloc de repòs i com a "dormitori". Per aquest motiu és important garantir la tranquil·litat i la permanència d'aquests animals, que contribueixen a augmentar la biodiversitat ornitològica tant del litoral metropolità com de la capital catalana.

En aquesta zona es col·loquen durant els mesos de juny a setembre boies de protecció al llarg d'un perímetre de 200 metres i dins d'un radi de 30 a 40 metres amb l'objectiu de preservar espècies d'aus marines com el corb emplomallat. L'actuació evitarà el pas de persones a l'espigó i la proximitat d'embarcacions en aquesta illa.