Què s'amaga sota l'aigua de les platges d'Arenys?

14/08/2018
https://arenysdemar.cat/

Com cada any, abans de la temporada d'estiu, s’abalisa tot el nostre litoral per senyalitzar les zones de bany, les línies de vida i les zones d'entrada d'embarcacions.

Normalment, a sota de les boies es col·loquen peces de formigó de grans dimensions per subjectar-les, però que malmeten el fons marí. Per millorar aquestes condicions, el passat mes de maig, des de l'àrea de Medi Ambient es va promoure l'abalisament ecològic tot instal·lant-hi biòtops marins. En concret, se'n van instal·lar 28.

Els biòtops marins són unes estructures marines amb uns forats que, a més de subjectar les boies, actuen de zona de cria, d'alimentació i amagatall de moltes espècies marines, per exemple pops, sípies, peixos i petits crustacis. D'aquesta manera contribueixen a la biodiversitat marina gràcies a la creació d'hàbitats que puguin ser colonitzats per les espècies dels ecosistemes marins d'aquest tram del litoral mediterrani.

L'altre avantatge que ofereixen els biòtops és que no es treuen del fons marí a finals de temporada, com se sol fer amb els blocs de formigó, sinó que l'any següent només cal instal·lar-hi de nou la boia.

El proper dilluns 20 d'agost a les 19.00 h, a la Biblioplatja, tindrà lloc la xerrada “Què s’amaga sota l'aigua de les platges d’Arenys?”, a càrrec de l'empresa responsable de l'abalisament d'Arenys –Q-Star-, on es parlarà de l'evolució dels nostres biòtops, de les espècies que els poden colonitzar i la importància de crear aquests habitats en zones com el Maresme.

Aquesta xerrada s'emmarca dins la programació del cicle de xerrades i sortides mediambientals d'aquest any.