Servei de salvament i socorrisme a la platja

01/06/2020
https://www.elprat.cat/persones/viure-en-salut/servei-de-salvament-i-socorrisme-la-platja

Què és el servei? Servei de salvament i socorrisme que gestiona l'empresa Proactiva.
L’empresa Proactiva, prestadora actual del servei, es caracteritza, pel seu compromís en col·laborar activament en el salvament de persones refugiades a través de l’ONG

Què ofereix? 

Prevista, des del 13 de juny al 13 de setembre de 2020, la contractació del servei de vigilància de la platja (Can Camins, Remolar-El Prat i la Roberta).

El servei es prestarà de dilluns a diumenge, de les 10 h a les 19 h de forma permanent i continuada a la platja.

Hi ha dos espais de socors (atenció i cures): Mòdul i Centre Municipal de Vela, tres torres de vigilància, tres cadires de vigilància, onze socorristes i set agents de civisme per ajudar en el compliment de les mesures recomanades en el context de la COVID- 19. 

Un resum de les tasques que el servei té assignades, a més de realitzar les cures necessàries, evacuació de persones accidentades i la intervenció immediata a persones en situació de risc o perill, són:

-La col·locació de les banderes amb diferents colors en funció de l’estat de la mar  

-Advertir a les persones usuàries dels riscos (especialment infants), recomanacions (com ara l’ús de protecció solar). 

- Informar sobre normes d’us segons normativa aprovada a l’Ordenança municipal.

-Informar a les persones usuàries que la platja i les zones de bany restaran completament lliures d’animals i objectes que puguin representar un perill.

-La senyalització mòbil de perills com ara corrents marines, fons perillosos, meduses...

-Servei d’acompanyament al bany de persones amb mobilitat reduïda

-Servei per evitar la pèrdua d’infants a la platja (polseres identificatives)

-Aquest servei té un cost anual de 250.000  euros. (s'ha incrementat en relació a l'any passat per la nova incorporació de set agents de civisme).

Tot i que el servei que es presta és de molta qualitat i s’hi aboquen gran quantitat de recursos, és important tenir en compte, especialment en el cas d’infants, que les persones (pares, mares, familiars, persones adultes...) a càrrec, en són responsables. 

A qui s'adreça? 

Usuaris i usuàries de la platja.  

Temporada estiu 2020

Ja podeu consultar la memòria de la temporada d'estiu 2020 en aquest enllaç 

Si necessiteu més informació, us podeu adreçar a salut@elprat.cat