Productes

A B-Mar hem organitzat l'empresa en base al lloc on podem oferir els nostres productes especialitzats. És a dir, bàsicament tot el mobiliari que té a veure amb la PLATJA o bé tot el que té a veure amb els materials que es soliciten al MAR en temporada.