Hàbitat de Banda Litoral

Hábitat de Banda Litoral, (HBL),  dissenyat i creat com a substitució dels  blocs de formigó actuals,que utilizen per fixar les boies durant la temporada d'estiu., és una alternativa més sostenible i amb menor impacte ambiental., creant nous ecosistemes.

El HBL dissenyat  per la FUNDACIO MAR amb els objectius següents:

1- Promoure i augmentar la biodiversitat marina de la zona.

2- Fomentar activitats de lleure associades a l'observació de la vida marina.

3- Minimitzar l'impacte ambiental del l'abalisament.

4- Millorar la seguiritat i funcionalitat dels sistemes d'abalisament a platges.

CONTACTE: