Accessibilitat

Des de l'any 1995, a nivell autonòmic ens fixem per el Decret 135/1995 Codi d’ Accessibilitat de Catalunya, en el que és obligatori l'adequació a l'espai públic urbanitzat per a tothom. És a dir, també a les platges.