Serveis

Instal·lació i Manteniments

Un dels trets més característics de B-Mar és el servei que oferim als Ajuntaments en donar solucions als problemes que van sorgint. Encara que no ho sembli, la platja és un espai molt dinàmic, amb molta pressió humana en un espai relativament petit. Això fa que a l'estiu,amb una franja de llum de gairebé setze hores, hi hagi gent gairebé a tota hora.