Abalisament de platges

A una platja se li sol·liciten molts serveis, uns per alleugerir els efectes de la pressió humana sobre la natura i altres pels propis usuaris, que cada dia demanen més i millor qualitat dels serveis. 

L'Abalisament de les platges és delimitar la zona de bany protegida (franja de mar de 200 metres d’amplada a comptar des del boc de les ones) durant el mesos de temporada alta, mitjançant la instal.lació de boies de forma específiques segons normativa per organitzar a quines zones es pot fer determinades activitats.

Es vol prioritzar, en la mesura del possible, aquells mètodes d’abalisament ecològic, que minimitzen l’efecte del fons marí, com són els Hàbitats de Banda Litoral (HBL), ancotatges helicoidals, entre d'altres i seguidament els mètodes convencionals mitjançant els blocs de formigó.


Una altra tasca molt sol·licitada i que cada any es va extenent més per les diferents platges, és la instal·lació de Línies de Vida o Ajudes al Bany. Son cordes flotants que contenen petis bollarins col·Locats des del boc de l'aigua en direcció perpendicular a platja, fins a unes desenes de metres mar endins.

Serveixen per facilitar la sortida ( i l'entrada) de gent amb dificultats motrius o en procés d'aprenentage al món de la natació. Segons el perfil de la platja, aquestes línies de vida son molt útils ja que ajuden a sortir de l'aigua quan el pendent és molt pronunciat.