Reparació de Mobiliari de Platja

Un tasca habitual durant la temporada és la reparació d'incidències que van sortint. Tant poden ser de dutxes i rentapeus que han quedat obturats per la sorra i el seu elevat ús, com recol·locació de passeres per canvis ocasionats per esdeveniments concrets, etc.. És en aquestes situacions on B-Mar donem una resposta a les 24/48h de rebre'n l'avís ja que la demanda dels usuaris és disposar d'uns bons serveis.