Plataformes de Dutxa

A B-Mar oferim  un model de plataforma de dutxes per a platja adaptable a qualsevol model de dutxa. El disseny és similar a les passeres Model Cabrera, és a dir 1500x250x60mm, però per aquest cas són drenants, és a dir, foredades perque hi travessi l'aigua feta servir i queda emmagatzemada a un pou o directament a la platja de forma semicontrolada, en cas de no posar-s'hi pou drenant.

Sol·licita la descripció tècnica a l"Àrea Clients"