Torres de Vigilància

La TAV ,dissenyada i patentada per B-Mar Serveis Costers Integrats SL amb la Certificació de COAC, Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i per l' ITeC, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. 

La Pav Up, punt avançat de vigiláncia,certificada per el COAC.